LVM partitions recovery

From Skytech
Jump to: navigation, search


Intro

Hvis en xen guest får korrupte inodes er der en mulighed for den ikke kan boote. Det kan afhjælpes ved at følge denne side http://blog.ncsa.uiuc.edu/aashish/2009/01/21/mounting-lvm-disk-image/

Haps et kopi af volumet/images og få info om guesten

## Hvis lvm/partition/disk (ikke fil!)
dd if=/dev/Volgroup00/subversion of=subversion.img

## Tjek part oplysninger:
mmls subversion.img

(OUTPUT) -->
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

   Slot  Start    End     Length    Description
00: Meta  0000000000  0000000000  0000000001  Primary Table (#0)
01: -----  0000000000  0000000062  0000000063  Unallocated
02: 00:00  0000000063  0000208844  0000208782  Linux (0x83)
03: 00:01  -->0000208845<--  0008177084  -->0007968240<--  Linux Logical Volume Manager (0x8e)
04: -----  0008177085  0008191999  0000014915  Unallocated

Noter ovenstående værdier i mærkeringer (-->xx<--).

dd dem ud:

dd if=subversion.img of=subversion.lvm.img2 skip=0000208845 count=0007968240

Mount LVM som loopback

Check hvilke loop-back devices der kan bruges:

losetup -f

/dev/loop/0

Mount LVM på denne:

losetup /dev/loop/0 subversion.lvm.img2 

Aktiver LVM volume

Hvis nødvendigt aktiver lvm volumet:

vgchange -ay VolGroup00

Check via pvscan det hele virker:

pvscan

 PV /dev/loop0  VG VolGroup00  lvm2 [3.78 GB / 0  free]
 Total: 1 [3.78 GB] / in use: 1 [3.78 GB] / in no VG: 0 [0  

Mount image normalt

Mount imaget normalt og pil data ud/reconstrukturer som nødvendigt

mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /mnt/xen/