XEN - howto server

From Skytech
Jump to: navigation, search


Basic Install

Kør en netinstall op.

Afsæt 10GB til system, 1GB til swap. Lad resten være upartitioneret (evmn tager sig af alt partitionering)

Install flg grundpakker:

apt-get install ssh vim ntp
tzconfig

Tilføj nye apt-sources

## WWI specific packages
deb http://debianmirror.wwi.dk/wwi/ ./

# Backports (nyeste version af xen)
deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free
deb-src http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free