Bacula - client setup

From Skytech
Jump to navigation Jump to search


Server

På serversiden skal der redigeres i 1 fil, /etc/bacula/bacula-dir.conf

FileSet

Under FileSet tilføj:


######## wiki #########
FileSet {
 Name = "wiki"
 Include {
  Options { signature = MD5 }

  File = /etc
  File = /var/www
  File = /var/lib/mysql
  File = /usr/local/sbin
 }

 Exclude {
  File = /prot
  File = /tmp
  File = /.journal
  File = /.fsck
  File = /var/log
 }
}

Tilpas selvfølgelig således den tager backup af det rigtige.

Man kan bruge regular expressions i sine sti-definitioner, så File = /usr/[lL]ocal/[1-9]{2}* vil være helt lovligt fx.

Job

Tilføj nu jobbet (vær opmærksom på, der er 3 jobs pr server.. en daglig, ugentlig og mdr. backup - alle 3 skal udfyldes!)

######## wiki ############
Job {
 Name = "wiki-weekly"
 Type = Backup
 Client = wikiserver.local.dk
 FileSet = "wiki"
 Schedule = "WeeklyCycle"
 Storage = storage
 Messages = Standard
 Pool = weekly
 Write Bootstrap = "/mnt/backup/bacula/wiki.bsr"
 Max Wait Time = 15m
 RunAfterJob = "/usr/local/sbin/logstatus.pl 'success' '%c' '%n' '%e'"
 RunAfterFailedJob = "/usr/local/sbin/logstatus.pl 'fail' '%c' '%n' '%e'"
}

Job {
 Name = "wiki-daily"
 Type = Backup
 Client = wikiserver.local.dk
 FileSet = "wiki"
 Schedule = "DailyCycle"
 Storage = storage
 Messages = Standard
 Pool = daily
 Write Bootstrap = "/mnt/backup/bacula/wiki.bsr"
 Max Wait Time = 15m
 RunAfterJob = "/usr/local/sbin/logstatus.pl 'success' '%c' '%n' '%e'"
 RunAfterFailedJob = "/usr/local/sbin/logstatus.pl 'fail' '%c' '%n' '%e'"
}

Job {
 Name = "wiki-monthly"
 Type = Backup
 Client = wikiserver.local.dk
 FileSet = "wiki"
 Schedule = "MonthlyCycle"
 Storage = storage
 Messages = Standard
 Pool = monthly
 Write Bootstrap = "/mnt/backup/bacula/wiki.bsr"
 Max Wait Time = 15m
 RunAfterJob = "/usr/local/sbin/logstatus.pl 'success' '%c' '%n' '%e'"
 RunAfterFailedJob = "/usr/local/sbin/logstatus.pl 'fail' '%c' '%n' '%e'"
}

Client

Tilføj under client delen (nederst i configfilen)

######### wiki ############
Client {
 Name = wikiserver.local.dk
 Address = servername.dk
 FDPort = 9102
 Catalog = catalog
 Password = ""         
 File Retention = 8 days        
 Job Retention = 180d        
 AutoPrune = yes           
}

Klient

Åbn bacula-fd.conf (oftest i /etc/bacula/bacula-fd.conf)

Debian

Installere bacula-fd på klienterne

apt-get install bacula-fd

editér /etc/bacula/bacula-fd.conf

Husk at redigere Name under FileDaemon!!!!

Director {
 Name = backup
 Password = ""
}

Director {
 Name = backup-mon
 Password = ""
 Monitor = yes
}

FileDaemon {             # this is me
 Name = wikiserver.local.dk
 FDport = 9102         # where we listen for the director
 WorkingDirectory = /var/lib/bacula
 Pid Directory = /var/run/bacula
 Maximum Concurrent Jobs = 20
}

Messages {
 Name = Standard
 director = backup = all, !skipped
}

Redhat 8.0

Det er _IKKE_ muligt få bacula til at køre på redhat < 7. Skal det være en anden version af redhat skal man selv bygge den ud fra src rpm'en

Hent rpm og installer

rpm -ivh bacula-client-2.2.8-2.i386.rpm
mkdir /var/run/bacula

Brug bacula opsætningen fra debian hvis bacula version > 1

Bacula version < 2

Redigér bacula-fd.conf

Director {
 Name = backup
 Password = ""
}

FileDaemon {             # this is me
 Name = wikiserver.local.dk
 FDport = 9102         # where we listen for the director
 WorkingDirectory = /var/bacula
 Pid Directory = /var/run
 Maximum Concurrent Jobs = 20
}

Messages {
 Name = Standard
 director = backup = all, !skipped
}

Tilføj til opstart

Sørg for bacula starter op ved reboot

chkconfig bacula-fd on