Debian goodies

From Skytech
Jump to navigation Jump to search

Netinstall cd med nye 3ware driverer

http://3ware.com/KB/article.aspx?id=15012&cNode=6I1C6S

Finde og installere programmer


Lister alle pakker der indeholder noget med exim4

apt-cache search exim4

Viser pakke definitionen

apt-cache show exim4

Installere exim4

apt-get install exim4

Afinstallere programmer


Der er 2 måder man kan af installer programmer på:

dpkg --purge programnavn
apt-get remove --purge programnavn

Find ud af om et program er installeret og hvilken version


Ex. man skal dog være opmærksom på at hvis der ligger filer der hedder det man søger efter i det bib som man står i virker denne ikke.

dpkg -l exim*

Kopiere en servers program liste til en ny

1.

dpkg --get-selections > packages.txt

2.

scp til ny server

3.

dpkg --set-selections < packages.txt
apt-get dselect-upgrade

Compile via autodependency-resolving

auto-apt run ./configure