LVM partitions recovery

From Skytech
Jump to navigation Jump to search


Intro

Hvis en xen guest får korrupte inodes er der en mulighed for den ikke kan boote. Det kan afhjælpes ved at følge denne side http://blog.ncsa.uiuc.edu/aashish/2009/01/21/mounting-lvm-disk-image/

Haps et kopi af volumet/images og få info om guesten

## Hvis lvm/partition/disk (ikke fil!)
dd if=/dev/Volgroup00/subversion of=subversion.img

## Tjek part oplysninger:
mmls subversion.img

(OUTPUT) -->
DOS Partition Table
Offset Sector: 0
Units are in 512-byte sectors

   Slot  Start    End     Length    Description
00: Meta  0000000000  0000000000  0000000001  Primary Table (#0)
01: -----  0000000000  0000000062  0000000063  Unallocated
02: 00:00  0000000063  0000208844  0000208782  Linux (0x83)
03: 00:01  -->0000208845<--  0008177084  -->0007968240<--  Linux Logical Volume Manager (0x8e)
04: -----  0008177085  0008191999  0000014915  Unallocated

Noter ovenstående værdier i mærkeringer (-->xx<--).

dd dem ud:

dd if=subversion.img of=subversion.lvm.img2 skip=0000208845 count=0007968240

Mount LVM som loopback

Check hvilke loop-back devices der kan bruges:

losetup -f

/dev/loop/0

Mount LVM på denne:

losetup /dev/loop/0 subversion.lvm.img2 

Aktiver LVM volume

Hvis nødvendigt aktiver lvm volumet:

vgchange -ay VolGroup00

Check via pvscan det hele virker:

pvscan

 PV /dev/loop0  VG VolGroup00  lvm2 [3.78 GB / 0  free]
 Total: 1 [3.78 GB] / in use: 1 [3.78 GB] / in no VG: 0 [0  

Mount image normalt

Mount imaget normalt og pil data ud/reconstrukturer som nødvendigt

mount /dev/VolGroup00/LogVol00 /mnt/xen/