XEN - howto server

From Skytech
Jump to navigation Jump to search


Basic Install

Kør en netinstall op.

Afsæt 10GB til system, 1GB til swap. Lad resten være upartitioneret (evmn tager sig af alt partitionering)

Install flg grundpakker:

apt-get install ssh vim ntp
tzconfig

Tilføj nye apt-sources

## WWI specific packages
deb http://debianmirror.wwi.dk/wwi/ ./

# Backports (nyeste version af xen)
deb http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free
deb-src http://www.backports.org/debian etch-backports main contrib non-free